Kontakt

EMTAX s.r.o.

Sídlo: Malinovského 3943/7

Prevádzka: Škultétyho 4

036 01 Martin

IČO: 46972200

DIČ: 2023679240

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 58231/L

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1202530004/1111

Kontakt: Ing. Martina Mlynárová – hlavná ekonómka

Telefón: +421 918 430 326

E-mail: info@emtax.sk