O spoločnosti

Spoločnosť Emtax s.r.o.

Spoločnosť poskytuje komplexné profesionálne služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky, výpočtu miezd, daňového poradenstva a optimalizácie. V balíku týchto služieb je zároveň zahrnuté prvotné zaúčtovanie dokladov, spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie účtovné služby podľa požiadaviek klienta.

Pracovníci firmy sú odborníkmi vo svojej profesii a ku každému klientovi pristupujú individuálne podľa druhu jeho podnikania a potrieb, so snahou zabezpečiť maximálnu efektivitu a spokojnosť. Pri spracúvaní účtovníctva a miezd komunikujú so zákazníkmi všetkými dostupnými formami. Od osobného stretnutia, cez telefonické a e-mailové (online) sprostredkovania aktuálnych potrebných informácií a odovzdávania dokladov.

Vedenie spoločnosti

Majiteľkou a konateľkou spoločnosti je Ing. Martina Mlynárová, ktorá vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo.

Vedeniu účtovníctva, mzdovej agende a príprave daňových priznaní sa venuje od roku 2006. Okrem toho svojim klientom poskytuje ekonomické poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahoch ako aj v daňovo-odvodovej optimalizácii.

Pred založením spoločnosti pracovala ako ekonómka a hlavná účtovníčka postupne vo viacerých spoločnostiach venujúcich sa obchodno-strojárskej činnosti, reštauračným službám a stavebníctvu.

Výhody externého (outsourcingového) spracovania účtovníctva

  • zníženie nákladov na kvalifikovaného účtovníka (mzdové náklady a náklady na školenia)

  • zníženie nákladov na pracovné priestory a prostriedky (nábytok, PC, tlačiareň, telefón) pre účtovníka

  • ušetrenie nákladov na účtovný software